Ֆինանսական հաշվետվություններ

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ՝ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 30-Ի՝ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Հ.205-Ա/Ք ՀՐԱՄԱՆԻ Ձև 1

2017թ. բյուջեի և ծախսերի կատարման վերաբերյալ  հաշվետվություն:

Նախահաշիվ 2017թ. եկամուտների և ծախսերի

2018թ.-ի բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի  քննարկումը կայացել է

  • մանկավարժական խորհրդի նիստին սեպտեմբերի 25-ին: Արձանագրություն թիվ14:
  • ծնողական խորհրդի նիստին սեպտեմբերի 26-ին: Արձանագրություն թիվ2:
  • կառավարման խորհրդի նիստին սեպտեմբերի 28 -ին Արձանագրություն թիվ35:

2018թ նախնական բյուջե

2017 թվականի երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

  • եկամուտների ու ծախսերի հաստատված նախահաշվի և    փաստացի կատարողականի համեմատական ցուցանիշներ

եկամուտ ծախս

  • դրամական միջոցների հոսքերի հաստատված նախահաշիվի և փաստացի դրամական միջոցների հոսքերի համեմատական ցուցանիշներ

դրամական

  • դեբիտորական (կրեդիտորական) պարտքեր (պարտավորություններ)

դեբիտ_կրեդիտ

  • տեղեկանք վարձակալության տրված տարածքների դիմաց գանձված վարձավճարների մասին

Տեղեկանք վարձակալության վարձավճարի մասին

2017թ. ճշտված նախահաշիվ

2018 թվականի առաջին եռամսյակի բյուջեի և ծախսերի հաշվետվություն:

1-ին եռամսյակ

2018 թվականի երկրորդ եռամսյակի բյուջեի և ծախսերի հաշվետվություն:

2-րդ եռամսյակ

2018 թվականի երրրորդ եռամսյակի բյուջեի և ծախսերի հաշվետվություն:

3-րդ եռամսյակ